Skrivet av: Redaktionen | februari 24, 2013

Veckans länkar

Hur Alfa är du? Vi vet att det är ett löjligt personlighetstest, men det lyckades underhålla oss på redaktionen en bra stund. Vi tyckte till och med att vi lärde oss något om vår tids mansideal på köpet.

När makten nätföraktar medborgarna Ett av de mer intressanta inläggen i debatten

Vi är alla cyborger (Vi har sagt det förut, framtiden är redan här.)

Fracking och hur det eventuellt skriver om kartan i global politik

Antibiotika och multiresistenta bakterier allt mer problematiskt (en av många artiklar som tar upp ämnet senaste månaden)

Vilken typ av länkar vill ni ha tips på i framtiden? Tyck gärna till.

 

Skrivet av: Stirner | februari 6, 2013

Dagens länkar 2013-02-06

5 skäl att börja på Krav Maga

Vad innebär det att gå i pension för generation X och Y?

Slösa inte bort ditt 20-tal!

Del 2

Den sista okontaktade stammen

Hur vi kan bli yngre genom språket

Boken som nämns i artikeln ovan: ”Counterclockwise” av Ellen Langer

Dagens citat:

We need to start focusing on what’s possible, and ignoring the naysayers… since possible is far cooler than what’s probable.

-Jamie Lewis

Dagens datorprogram: Truecrypt – kryptera hela din hårddisk eller skapa en skyddad partition på din dator. Enkelt och smidigt sätt att lösenordsskydda sina filer med hård kryptering.

Skrivet av: Stirner | januari 31, 2013

Dagens länkar 2013-01-30

Tio budord för att få ut mer av sin tid och bli mer produktiv

12 old school motiverande instruktionsfilmer för friare människor

Hitta ditt fokus 2013 (podcast)

13 sätt att lägga mindre tid på nätet och mer i verkligheten

6 hårda sanningar som gör dig till en bättre människa

100 EDC-föremål

Systemkollaps har skrivit om Every Day Carry förr (EDC = praktiska saker man alltid bär med sig).

Dokument som går igenom en lång rad olika militära överlevnads-kit

Väl beprövade kit får man säga!

Jack Spirko om vad det innebär att vara självförsörjande på 2010-talet (podcast)

Dagens datorprogram: f.lux – ett program som förbättrar din sömn genom att reducera skärmens blåtoner på kvällen

Dagens citat:

Real heroism isn’t the moment you swoop in and save the day. It’s the unimaginably boring daily grind & painful falls of swooping practice.

-PJ Eby

 

Skrivet av: Redaktionen | januari 30, 2013

Manifest för friare människor (ett första utkast)

Manifest för friare människor
Systemkollaps är ett nätverk av personer som vill verka för friare människor. Vi anser att dagens samhällssystem präglas av ofrihet i många former. Många människor känner sig otrygga och ofria för att deras försörjning är beroende av en enskild arbetsgivare eller någon statlig eller kommunal tjänstemans godtycke. Andra känner sig otrygga för att de inser att de inte kan försvara sig själva, de sina och sitt mot vad de upplever som ett allt otryggare samhälle. Många känner sig maktlösa för att de saknar kunskap om hur system de är beroende av egentligen fungerar. I ett hyperspecialiserat samhälle beroende av några få experters kunnande är det lätt att känna sig liten och betydelselös.

 

Idag är det många som känner sig ensama och förvirrade. Vägen in i vuxenlivet är lång idag och många kommer aldrig riktigt in utan fastnar i arbetslöshet, utanförskap eller blir fast i eviga projektanställningar och hoppar från vikariat till vikariat. Bristen på strukturer för ungdomar, som för vissa är en frihet, blir för andra en otrygghet och ofrihet då de inte lyckas skapa sig en stark identitet på egen hand. I det läget är det lätt att söka tryggheten i en stark gemenskap med tydliga värderingar och människor blir lätta offer för sekter och grupper med auktoritära ideologier. Vi vill visa på en annan väg, en individuell väg framåt via mognad, självförtroende, självständighet och frivilligt samarbete med likasinnade.

 

Vi  vill arbeta för en tillvara som inte präglas av oro och kampen för överlevnad. Vi vill hjälpa människor att hitta en strategi där de inte är beroende av bidrag, en enda arbetsgivare eller turen att ett nytt vikariat dyker upp när det nuvarande tar slut. Om man trivs med en fast anställning hos en arbetsgivare kan det ändå vara bra att utveckla säljbara egenskaper innan man blir av med jobbet eller får skäl att vilja byta.

Vi vill också hjälpa människor att få bättre tilltro till sin egen förmåga att klara av andra utmaningar och hot. Detta genom att lära ut överlevnad och självförsvar, eller survivalism som på många sätt är en bredare strategi vid sidan av den taktiska nivån. Man kan kalla det för självstyrkande, efter engelskans self empowerment, om man så vill. Vi tror att det är en viktig komponent i personlig utveckling.

 

Vi vill vara pedagoger som visar människor vägen till kunskap som i dagsläget inte är lättillgänglig till Sverige. Trots att självhjälp har blivit en trend är det svenska utbudet av litteratur allt annat än imponerande för att ta ett exempel. Vi vill bidra till att utveckla survivalism och personlig utveckling i Sverige genom att göra den internationella debatten mer tillgängliga genom att publicera våra artiklar på svenska och etablera en svensk terminologi.
Vi vill också arbeta för personlig mognad, socialt ansvar och för reflekterade normer att leva efter. Vi är pluralister och även om vi trycker på vikten av självständighet, praktiskt handlande och några andra specifika värderingar tillhör vi ingen särskild politisk, religiös eller filosofisk inriktning. Däremot anser vi att det är viktigt att vara värderingsdriven och att leva efter principer man själv har valt.

 

Vi arbetar först och främst genom folkbildning. Vi tror på att vi genom att göra de här kunskaperna mer lättillgängliga kan öka deras spridning och användning. Genom att samla alla dessa olika ämnen på en enda sida tror vi att det kan bli tydligare hur de områden vi tar upp påverkar varandra och hur man kan få synergieffekter genom att studera dem parallellt Survivalism, personlig utveckling, ekonomisk självständighet och frihet hör ihop och vi hoppas kunna göra det tydligare.

Skrivet av: Redaktionen | januari 13, 2013

Vad händer på Systemkollaps?

Vi jobbar just nu, precis som Centerpartiet, på ett idéprogram. Arbetet med Systemkollaps Manifest för friare människor pågår för fullt och kommer att publiceras här under vecka 3. Vi håller också på att rekrytera skribenter och har några riktigt lovande skribenter på väg in inom områden som geocaching, jakt, skytte samt politiskt arbete för mindre restriktiva vapenlagar. Det tar tid att bygga något riktigt bra, vilket vi ämnar, och vi hoppas att våra läsare har tålamod med att den inte blir någon rivstart.

Håll koll på sidan under nästa vecka för vårt nya manifest! Vi lägger upp det så snart vi är klara med arbetet.

Vänliga hälsningar /redaktionen

 

Skrivet av: Redaktionen | januari 3, 2013

Dagens länkar 13-01-03

Röda korset varnar för hungersnöd och uppror i Europa meddelar SvD med flera tidningar
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/roda-korset-varnar-for-uppror-i-europa_7791640.svd

På röda korsets hemsida finns mer att läsa om matsituationen i världen
http://www.redcross.se/teman/world-disaster-report/1759/?closepopup=+&resid=2086206725&q=uppror&ilang=sv&hitnr=7&url=http%3a%2f%2fwww.redcross.se%2fteman%2fworld-disaster-report%2f1759%2f%3fclosepopup%3d%2b&uaid=38222B77F8BE7FD7126D0280951BC06B%3a34362E35392E31372E3733%3a5246614021726090750

Skrivet av: Redaktionen | december 31, 2012

Antiklimax

Den stora årscykeln om 13 baktun i mayakalendern tog nyligen slut och inget hände. Vi på Systemkollaps redaktion öppnade luckorna till vår bunker i de småländska skogarna och såg en helt vanlig dag gry utanför. Hade vi studerat mayaindianernas kultur lite mer noga i förväg hade vi kunnat bespara oss själva mycket besvär. Enligt dem var slutet av den stora årscykeln inte slutet på jorden. Deras tidsuppfattning var i likhet med de flesta indianfolk cyklisk, inte linjär. Till skillnad från den kristna som går från skapelse till domedag. Nej, istället för en undergång innebar slutet av den stora årscykeln början på en ny tid, en ny epok. Går vi tillbaka till början av den mayaindianska årscykel som nyss tog slut kommer vi till när skriftspråkets födelse, till det som vi kallar för historisk tid. Det som väntar oss är alltså antagligen, om vi tror mayafolket, en historisk omvälvning lika omfattande som den skriftspråket innebar.

Generade över vårt misstag klättrade vi upp ur redaktionsbunkern och funderade över vad vi nu skulle ta oss för. För fem år sedan var vi en grupp frihetsälskande unga män på tröskeln in i vuxenlivet med ett gemensamt intresse för survivalism och personlig utveckling. Vi kunde inte hitta några svenska survivalistiska hemsidor och bestämde oss för att göra ett försöka att starta en. Vilket vi också gjorde, men med tiden kom Systemkollaps att falla i träda när vår energi gick till andra projekt relaterade till studier och arbetsliv. Nu fem år senare börjar vi se ljuset i andra änden av den i dagens samhälle mycket långa övergångsperioden in till vuxenlivet. Vi känner att det är dags att komma tillbaka igen och ta med oss alla de kunskaper och erfarenheter som vi har samlat på oss under de år som gått.

Mycket har förändrats sedan sist. Så väl det svenska samhället och survivalistscenen som världen i stort. Idag finns det etablerade survivalistiska nätverk och diskussionsforum och en uppsjö av bra bloggar på svenska. Den som intresserar sig för survivalism idag har bra mycket bättre förutsättningar att hitta information och allierade. Inte minst Swedish Survivalist har gjort en berömvärd insats. Det finns en mycket större publik för en sida som Systemkollaps idag än vad det gjorde 2007. Det har antagligen mycket att göra med de förändringar som samhället har genomgått den senare tiden. Det finns många orosmoln på himlen och vi verkar gå mott sämre tider, inte minst ekonomiskt. ”Krisen hinner ifatt Sverige under 2013” som en tidning uttryckte saken.

Vi på redaktionen har aldrig gillat att se saker nattsvart och fortsätter envist att tro på människans förmåga att anpassa sig till förändrade livsvillkor. Vi vill vara en del av en rörelse som förbereder människor för att anpassa sig till och överleva i en föränderlig värld. En del av den svenska survivalismen.

Vi är tillbaka och vi hoppas att ni vill vara med oss den här gången också!

/Redaktionen

Skrivet av: Stirner | januari 20, 2008

Dagens citat 2008-01-20

”Princes and governments are far more dangerous than other elements within society.”
Niccolo Machiavelli

Skrivet av: Stirner | januari 20, 2008

Dagens länkar 2008-01-20

Ryssland villigt att använda kärnvapen i preemptivt självförsvar.

Nödåtgärder på gång för att kickstarta USA:s ekonomi.

Pentagon vill droga bort soldaters samveten.

Värdet av en generator.

Cyberattacker bakom strömavbrott i flera städer utanför USA, enligt CIA. Verkar som om städerna är i Sydamerika.

Pentagon jobbar på rädsloframkallande kemiska vapen.

Bioniska kontaktlinser ger övermänsklig syn. Det blir inte mer cyberpunk än så här…

Skrivet av: Stirner | januari 17, 2008

Dagens citat 2008-01-17

”For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.”
Carl Sagan

Older Posts »

Kategorier